en
Společnost byla založena na sklonku roku 2018 s cílem vývoje materiálů a materiálových řešení, která
chytrým způsobem pracující s tepelným zářením. Řada našich produktů vykazuje spektrálně selektivní
chování, tj. mají jiné vlastnosti pro viditelné a infračervené spektrum elektromagnetického záření. To
jim propůjčuje velmi specifické vlastnosti, například efektivní absorpci slunečního záření pro ohřev,
nebo naopak ochranu proti přehřívání spojenou s pasivním radiačním chlazením.


V období 11/2018 až 4/2019 jsme byli v programu ENTER Jihomoravského Inovačního Centra (JIC - https://www.jic.cz/). Tento program je určen pro začínající společnosti s potenciálem a ambicí měnit svět.

V prosinci 2018 jsme s umístili na 2. místě v soutěži EIT Climate-KIC Accelerator programme s naším produktem SpaceChill, který dodává kvalitnější stín, tj. materiálové řešení pro pasivní chlazení.


Další činnost představuje konzultace v oblasti energetické optimalizace s vyžitím tepelného záření.